ایمنی ساختمان و افراد

کلیه ماژول های حفاظتی در برابر رخداد ها، اتفاقات و حوادث در این دسته قرار می گیرند.
سنسور هایی مانند نشت گاز، نشت آب، نشت دود و اعلام حریق و آتش سوزی، نشت گاز مونوکسید کربن، شیر های آبی گازی هوشمند، مواردی از این دسته می باشند.

نمایش 1–10 از 20 نتیجه

فهرست