اینترکام هوشمند

اینترکام هوشمند یا آیفون هوشمند، سیستمی است که به ما امکان مدیریت پنل آیفون را از هر جای دنیا می دهد.
می توانیم از هر جای دنیا تصویر پنل اینترکام خود را ببینیم، با شخص حاضر روبه روی پنل مکامه کنیم و از طریق موبایل برای او دسترسی ورود صادر کنیم.
همچنین در نسخه های پیشرفته تر امکان تشخیص چهره، تشخیص گفتار و ارتباط با سیستم هایی مانند آسانسور را به کاربران ارائه می کند.

نمایش یک نتیجه

فهرست